УГОДА КОРИСТУВАЧА

Викладена далі Угода користувача (надалі – «Угода») адресована невизначеному колу осіб, користувачам Doctors4UA (інформаційно - телекомунікаційної системи, доступної за адресою https://doctors4ua.com та/або як мобільний додаток Doctors4UA у Google Play, App Store) та визначає порядок користування Doctors4UA.

Особою, що володіє всіма необхідними та достатніми правами для адміністрування та надання доступу до Doctors4UA є компанія BeKey LLC.

Ця Угода є публічним договором відповідно до чинного законодавства України. Використання https://doctors4ua.com вважається безумовним прийняттям (акцептом) цієї Угоди.

Терміни

Doctors4UA - програмна продукція, як результат комп’ютерного програмування, призначена для організації процесу надання медичної допомоги та/або медичних послуг, сервери якої розташовуються в захищеній програмно-апаратній платформі «хмарного» центру обробки даних, доступ до якої здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою https://doctors4ua.com та/або мобільного додатку Doctors4UA, який доступний для завантаження у Google Play, App Store та Huawei AppGallery, яка надається для особистого використання користувачам.

Користувач — фізична особа, що має повну цивільну дієздатність, та використовує Doctors4UA (без мети отримання прибутку) незалежно від наявності або відсутності у неї облікового запису.

Обліковий запис — сукупність інформації про користувача (особу, законним представником якої він є) й даних авторизації (номер телефону, логін, пароль) внесених користувачем у Doctors4UA під час реєстрації та протягом використання системи.

Загальні умови використання Doctors4UA

1. Користуватися Doctors4UA можуть тільки користувачі, що прийняли всі умови даної Угоди, актуальна редакція якої розміщена за адресою https://doctors4ua.com або у мобільному додатку, а для окремих сервісів та функціональних можливостей системи — також інші договори та згоди, про які користувачі обов’язково повідомляються з можливістю ознайомитися зі змістом таких документів та прийняти рішення про подальше використання або відмову від їх використання.

2. Перед початком використання Doctors4UA користувач зобов'язаний ознайомитися з Угодою та прийняти її умови.

3. Користувач може зареєструватися у Doctors4UA створивши особистий обліковий запис або зареєструвати особу, законним представником якої він являється (діти, особи, щодо яких встановлено опіку тощо).

4. Реєстрація в Doctors4UA можлива лише у випадку надання користувачем згоди на обробку його персональних даних (або персональних даних особи, законним представником якої він є). Це зумовлено тим, що сервіси Doctors4UA не можуть надаватися якісно та у повному обсязі неідентифікованим користувачам. Однак великий обсяг інформації доступний для ознайомлення всім користувачам незалежно від реєстрації. Для окремих дій з інформацією, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних (наприклад, про стан здоров’я), може знадобитися верифікація користувача (перевірка сімейним лікарем/медичним реєстратором документів) або підтвердження за допомогою кваліфікованого електронного підпису користувача.

5. Умови цієї Угоди поширюються на всіх користувачів Doctors4UA - як зареєстрованих, так і не зареєстрованих.

6. Якщо користувач не погоджується з умовами цієї Угоди, він має відмовитись від використання Doctors4UA.

Можливості Doctors4UA

1. Doctors4UA призначена для організації процесу надання медичної допомоги та/або медичних послуг. Звертаємо Вашу увагу, що ми не приймаємо безпосередньої участі у наданні медичної допомоги або медичних послуг, не впливаємо на роботу закладів охорони здоров’я, лабораторій, аптек, окремих спеціалістів тощо та не контролюємо їх діяльність. Компанія BeKey LLC не має жодних підстав та прав надавати їм будь-які вказівки, відстежувати наявність препаратів або вимагати їх надання, впливати на графік прийому тощо. Ми лише надаємо програмний майданчик, який за бажанням обох сторін може використовуватися для комунікації між закладами охорони здоров’я (лабораторіями, аптеками або окремими спеціалістами тощо) та Вами як пацієнтом або споживачем послуг.

2. Ви самостійно обираєте сервіси Doctors4UA, які бажаєте використовувати. Це може бути, наприклад, запис до лікаря, ведення електронної медичної карти, підписання декларації з лікарем первинної ланки, оформлення договорів страхування, зберігання інформації, надання рекомендацій або інформації тощо.

3. У Doctors4UA зберігається лише та інформацію, яка була внесена у систему Вами особисто (в тому числі дії, вчинені Вами у системі), або спеціалістами, до яких Ви звернулися для отримання медичної допомоги та/або медичних послуг, та які використовують Doctors4UA.

4. Вся інформація, розміщена у Doctors4UA, носить довідковий характер, а саме:

Умови і особливості використання цього сервісу також можуть зазначатися у https://doctors4ua.com (або у мобільному додатку) на окремих сторінках та у повідомленні про обробку персональних даних.

5. Інформація про користувача (особу, законним представником якої він є) зберігається у Doctors4UA виключно у випадку створення облікового запису і вноситься користувачем особисто, його лікарем або особами, до яких звернувся користувач (особа, законним представником якої він є) для отримання медичної допомоги та/або медичних послуг. З цих відомостей може формуватися електронна медична картка користувача (особи, законним представником якої він є). Всі випадки використання або передачі такої інформації детально викладені у повідомленні про обробку персональних даних.

Права та обов'язки користувача Doctors4UA

1. Діяльність Doctors4UA стосується однієї з найбільш серйозних сфер життя кожної людини — здоров’я. Внесення неправдивої або неточної інформації у систему може мати серйозні наслідки для користувачів (особи, законним представником якої він є) у майбутньому. Саме тому ми закликаємо Вас бути відповідальними та негайно припинити використання Doctors4UA, якщо Ви не готові виконувати викладені нижче умови:

2. Якщо користувач вважає, що у Doctors4UA наявна інформація, що порушує його права (або особи, законним представником якої він є), користувач зобов'язаний повідомити про це компанію BeKey LLC і надати інформацію, яка підтверджує таке порушення.

3. Якщо компанію BeKey LLC буде отримано інформацію, що підтверджується відповідними доказами, про внесення у систему недостовірної інформації, порушення при використанні Doctors4UA цієї Угоди, використання для реєстрації засобів зв’язку, що належать третім особам або реєстрації третіх осіб без достатніх повноважень, компанія BeKey LLC залишає за собою право без попереднього повідомлення заблокувати обліковий запис, щодо якого були виявлені такі відомості, на час проведення перевірки.

4. За результатами перевірки, у випадку встановлення факту внесення у систему недостовірної інформації, порушення при використанні Doctors4UA цієї Угоди, використання для реєстрації засобів зв’язку, що належать третім особам або реєстрації третіх осіб без достатніх повноважень (або неможливості спростувати такі факти), може бути прийнято рішення про видалення недостовірної інформації або видалення облікового запису, щодо якого були виявлені такі факти, в цілому без можливості подальшого відновлення (у випадку внесення недостовірних даних щодо засобів зв’язку (які використовуються як один із автентифікаторів у Doctors4UA ), ПІБ, або якщо обсяг залишеної після видалення недостовірної інформації не дозволяє сформувати обліковий запис користувача), про що особа, яка створила такий обліковий запис, може повідомлятися у випадку, якщо у нас наявна інформація про засоби зв’язку нею.

5. Для забезпечення якісної роботи Doctors4UA ми можемо вводити обмеження щодо певних дій користувачів або їх кількості (наприклад, щодо записів до одного лікаря на прийом протягом одного дня, або кількості записів протягом місяця, тощо).

6. Компанія BeKey LLC не несе відповідальності за зміст інформації, внесеної у Doctors4UA користувачем, його лікарем або особами, до яких звернувся користувач для отримання медичної допомоги та/або медичних послуг та які використовують Doctors4UA.

7. Компанія BeKey LLC не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Doctors4UA.

8. Умови п.6 і п.7 Угоди внесені у зв’язку з тим, що компанія BeKey LLC безпосередньо не надає медичну допомогу та/або медичні послуги, а їх отримання можливе в повному обсязі без використання Doctors4UA.

Використання cookie та статистична інформація

1. Для Вашої зручності Doctors4UA використовує cookie. Cookie — це невеликі текстові файли, які зберігаються під час відвідування Вами майже всіх веб-сторінок. Ці дані не можуть бути пов'язані з окремими користувачами, оскільки вони збираються анонімно.

2. Ці дані, необхідні для більш зручного використання Doctors4UA, налаштування параметрів конфіденційності, безпечного пошуку, заповнення форм для полегшення реєстрації нових послуг та захисту Ваших даних.

3. За допомогою cookie ми збираємо статистичну інформацію про використання Doctors4UA, поліпшуємо користувацьке середовище, відстежуємо використання послуг або інструментів в онлайн форматі, кількість відвідувань та джерела трафіку.

4. Вся інформація, яку збирають файли cookie, є загальною по аудиторії, тобто дані не персоналізовані і 100% анонімні.

5. Користуватися Doctors4UA можливо також без використання файлів cookie. Ви можете їх вимкнути в будь-який момент у Вашому пристрої або налаштувати відповідно до Ваших потреб.

6. Будь-які статистичні відомості, що нами збираються, є повністю анонімними та виключають можливість ідентифікації осіб, відомості про активність яких могла потрапити до такої статистики.

7. Ми можемо передавати інформацію про використання Doctors4UA, актуальні потреби користувачів (необхідні послуги, сервіси тощо), кількість відвідувань тощо на нашу пошту info@doctors4ua.com для кращого розуміння потреб сфери охорони здоров’я та медичних інформаційних систем.

Інші умови

1. Компанія BeKey LLC має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, розміщеної на сайті https://doctors4ua.com або у мобільному додатку.

2. У випадку внесення до Угоди істотних змін, ми додатково повідомимо про ці зміни електронною поштою або повідомленням в кабінеті користувача. Усі зміни до Угоди набувають чинності з моменту їх публікації.

3. Використовуючи Doctors4UA, користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Doctors4UA.

4. Внесення в Doctors4UA номеру телефону або інших засобів зв’язку означає надання користувачем компанії BeKey LLC права надсилати йому інформаційні повідомлення, тобто дзвінки, СМС, e-mail тощо. Це необхідно для реєстрації, авторизації, підтвердження певних дій у Doctors4UA або отримання інформації, яка може бути потрібною або цікавою користувачу у сфері медицини та фармакології/фармації.

Погоджуючись з умовами цієї Угоди Користувач надає безумовну згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних лікарнями, лікарями та лабораторіями, які мають відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, з метою та в порядку, визначеними у повідомленні про обробку персональних даних, з правом передачі такої інформації Компанії BeKey LLC, яка здійснює всі передбачені законодавством України дії щодо зберігання персональних даних Користувача, які спрямовані на забезпечення їх цілісності та дотримання відповідного режиму доступу до них, на унеможливлення незаконного отримання, використання, видалення та знеособлення таких даних.

Компанії BeKey LLC зобов’язується не поширювати персональні дані Користувача без його згоди третім особам. Передача персональних даних Користувача третім особам без його згоди допускається виключно у випадках, визначених законодавством України.